Image
Hore
Navigácia
september 9, 2015

Divadlo pre Slovákov vo Viedni

Pohľady

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, ktorý združuje Slovákov žijúcich prevažne vo Viedni pravidelne vydáva svoj časopis Pohľady. V druhom čísle tohto roka sa redaktorka Edith Veith vrátila k aprílovej repríze divadelnej komédie „Chutilo vám, páni?“, ktorú v klubovni spolku odohral pred zaplneným publikom Pavol Seriš. Vystúpenie bolo prijaté mimoriadne pozitívne, a preto by sa mal Seriš do Viedne opäť čoskoro vrátiť.