Image
Hore
Navigácia
apríl 4, 2022

Dve predstavenia v španielskej Seville

V marci 2022 prijal Palo Seriš pozvanie zo španielskej univerzity ESAD – Escuela Superior de Arte Dramático v Seville. ESAD každoročne organizuje festival Theatre Week, ktorý vrcholí Medzinárodným dňom divadla (27.marca). Festival sa skladá z mnohých akcií, predstavení, koncertov, improvizácií, workshopov a ďalších umeleckých aktivít.

Palo Seriš v rámci festivalu učil základy pohybového divadla a sám sa zúčastnil na výuke divadla masiek či workshopu Commedie dell´Arte s Claudiou Contin. Taktiež dvakrát – 23. a 24.3. – odohral v Aula Beckett svoju komédiu „Did you enjoy your dish, gentlemen?“. Prvýkrát túto svoju autorskú inscenáciu naštudoval a pred vypredaným publikom uviedol v anglicko-španielskej verzii.

Foto: Mar de la Rosa