Image
Hore
Navigácia
december 30, 2017

Doktorské štúdium ukončené

Dňa 14.12. sa na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne konala obhajoba dizertačnej práce Pala Seriša s názvom “Pantomimické a klaunské inscenácie Boleslava Polívku v rokoch 1972 – 1987 v Divadle na provázku”.

Práca sa zameriava na Polívkovu divadelnú tvorbu počas prvých pätnástich rokov v profesionálnom divadle. V tomto období Polívka vytvoril deväť originálnych a medzinárodne úspešných inscenácií, v ktorých voľne kombinoval žánre pantomímy, klauniády a činohry, pričom sa takisto inšpiroval cirkusovými disciplínami, filmovou groteskou alebo komédiou dell’arte. Jadrom práce sú analýzy deviatich autorských inscenácií Boleslava Polívku, ktoré vytvoril v období 1972-1987 v Divadle na provázku v Brne: Strašidýlka, Am a Ea, Pépe, Pezza versus Čorba, Trosečník, Poslední leč, Šašek a královna, Terapie a Seance. Výsledkom analýz je pokus o pomenovanie Polívkovho hereckého štýlu.

Po obhajobe dizertačnej práce nasledovala štátna skúška. Obe časti Seriš absolvoval, na základe čoho mu bol pridelený titul PhD. (Philosophiæ doctor, slovensky doktor filozofie). Tým ukončil sedemročné štúdium na JAMU (tri roky v Ateliéri fyzického divadla, štyri roky na doktorskom stupni). Je možné, že na akadémii bude naďalej pôsobiť ako pedagóg.

Dizertačná práca je verejne dostupná a k stiahnutiu TU

oznameni-o-obhajobe_seris