Image
Hore
Navigácia
jún 24, 2014

Did you enjoy your dish, gentlemen?

„Did you enjoy your dish, gentlemen?“
Anglická verzia hry „Chutilo vám, páni?“

Úryvok z Roma Teatro Festival 2014
13. 6. 2014
Teatro Sala Uno, Rím, IT