Image
Hore
Navigácia
október 3, 2015

Cena rektora 2015

Cena rektora 2015

za reprezentáciu školy a výsledky na zahraničných festivaloch v sezóne 2014-2015

Janáčkova akademie múzických umění, Brno

29. 9. 2015